05030-21214-00 

KAWASAKI BALIUS250/BALIUSⅡ BLACK/WHITE